วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ประวัติเล็กๆ


ประวัติเล็กๆ

นางวันดี ทับทรวง เลขที่ 54นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( ต่อเนื่อง )

รุ่นที่ 16วิทาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ชอบ : สีชมพู

ชอบรับประทานอาหารรสจัด

สถานภาพ : สมรส ( 5 ปี )

มีบุตร : 2 คน เป็นลูกสาวทั้ง 2 คน อายุ 4 ปีกับ 3 ปี เรียนอยู่ที่โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี

สามีรับราชกาลตำรวจ ที่สถานีตำรวจภูธร อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

1 ความคิดเห็น:

yongyut กล่าวว่า...

ข้อมูลส่วนตัวน้อยไปและรูปภาพไม่ลงตัวเพราะพื้นที่เหลือในการจัดวางรูปประกอบ